Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců mateřských plemen

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců mateřských plemen. Autoři: WOLF, Jochen a SMITAL, Jaroslav.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-015-4. 2008-06-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran21
Interní odkaz8213.pdf
Abstrakt

Je vypracována metodika pro odhad plemenné hodnoty pro tyto ukazatele spermatu kanců mateřských plemen: objem spermatu, koncentrace spermií, podíl aktivních spermií, podíl abnormálních spermií, celkový počet spermií a počet funkčních spermií z jednoho odběru kance. Metodika je aplikována celostátně.

Ke stažení 8213
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat