Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců otcovských plemen

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro ukazatele spermatu kanců otcovských plemen. Autoři: SMITAL, Jaroslav a WOLF, Jochen.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-026-0. 2008-11-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz8217.pdf
Abstrakt

Je vypracována metodika pro odhad plemenné hodnoty pro tyto ukazatele spermatu kanců otcovských plemen: objem spermatu, koncentrace spermií, podíl aktivních spermií, podíl abnormálních spermií, celkový počet spermií a počet funkčních spermií z jednoho odběru kance. Metodika je aplikována celostátně.

Ke stažení 8217
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat