Odhad plemenných hodnot pro klinickou mastitidu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Odhad plemenných hodnot pro klinickou mastitidu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 2019, 19 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran19
Interní odkaz19263.pdf
Abstrakt

Zpráva shrnuje výzkum šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě u dojeného skotu za rok 2019. Je zhodnocen sběr údajů o klinické mastitidě u dojeného skotu využitím webové aplikace Deník nemocí a léčení. Jsou popsány podmínky editace těchto dat a popsány vytvořené soubory pro vlastní odhadu plemenných hodnot pro jmenované znaky. Definice znaku pro odhad plemenné hodnoty je dána výskytem nemoci za laktaci. Metoda použitá pro vlastní odhad je lineární animal model s efekty stáda, roku, období otelení a pořadí laktace včetně efektu jedince a trvalého prostředí jedince. Pro odhad genomických hodnot je použita metoda jednokrokového odhadu. Jsou popsány výsledky, odhady genomických plemenných hodnot a jejich spolehlivostí. Výpočet byl doplněn stanovením genetických korelací mezi klinickou mastitidou a znaky exteriéru u hoštýnského skotu.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat