Odhad spoolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad spoolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot. Autoři: BAUER, Jiří, VOSTRÝ, Luboš a PŘIBYL, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-120. 2014-05-14.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14037.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je shrnout postup odhadu spolehlivosti běžných a jednokrokových genomických (ssGBLUP) plemenných hodnot pro množství nadojeného mléka skotu, který bude nadále využíván v rutinním provozu.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu
Ke stažení 14037
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat