Odhad střevní stravitelnosti N-látek uniklých degradaci v bachoru skotu

TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Odhad střevní stravitelnosti N-látek uniklých degradaci v bachoru skotu. Krmivářství, 2012, roč. 16(4), s. 33-35. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12072.pdf
Abstrakt

Střevní stravitelnost dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru byla stanovena na skupině objemných a jadrných krmiv metodou in vitro. Metoda in vitro byla korelována s metodou mobile bag stanovenou na zvířatech. Pro objemná a jadrná krmiva byly vypočítány predikční rovnice střevní stravitelnosti dusíkatých látek, které vyjadřují závislost hodnot stanovených metodou in vitro a mobile bag. Predikční rovnice jsou nezbytným předpokladem aplikace jednodušší in vitro metody v praxi.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat