Odhad ztrát způsobených mastitidami

KVAPILÍK, Jindřich a RŮŽIČKA, Z. Odhad ztrát způsobených mastitidami. Veterinářství, 2009, roč. 59(2), s. 104-108. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9055.pdf
Abstrakt

Mastitidy jsou nejběžnější a nejdražší nemocí dojnic. Záněty vemene se obvykle vyskytují u 20 až 40 % dojnic za rok. Ztráty mastitidami způsobené jsou vykazovány od méně než 1000 do více než 15000 Kč na krávu a výskyt. Hlavní ztráta (asi 60 – 80 %) vzniká v důsledku nižšího prodeje a horší kvality mléka. Další ztráty vyvolává předčasné vyřazování krav z chovu, náklady na léčení a vyšší spotřeba času, v některých případech rovněž horší výsledky plodnosti. Mezi nejefektivnější opatření tlumení mastitid patří prevence a včasné zahájení léčení. Oba tyto úkoly lze plnit na základě počtu somatických buněk v mléce.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu