Odhady genetických parametrů pro znaky lineárního popisu dojnic

ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Odhady genetických parametrů pro znaky lineárního popisu dojnic. Náš chov, 2011, roč. 71(7), s. 24-26. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11063.pdf
Abstrakt

Byly odhadnuty koeficienty dědivosti a genetické korelace pro znaky zevnějšku (přední upnutí vemene, hloubka vemene, šířka vemene, výška zadního upnutí vemene, závěsný vaz, délka struků, rozmístění předních struků, rozmístění zadních struků, tělesný rámec, šířka hrudníku, hloubka těla, hranatost, sklon zádě, šířka zádě, postoj končetin zezadu, postoj končetin z boku, paznehty, kvalita kostí) na souboru 78 886 holštýnských krav. Zjištěné dědivosti dosahují hodnot mezi 0,17 a 0,32 pro znaky vemene, 0,10 a 0,16 pro znaky končetin a 0,18 a 0,45 pro znaky týkající se rozměrů těla. Genetické korelace nabývají hodnot v rozmezí od -0,67 (mezi paznechtem a postojem končetin z boku) do 0,75 mezi předním upnutím a hloubkou vemene. Těsnější genetické vazby byly nalezeny i mezi výškou zadního upnutí vemene a šířkou vemene (0,70), šířkou hrudníku a hloubkou těla (0,69), rozmístěním předních a zadních struků (0,68), hranatostí a kvalitou kostí (0,67).

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat