Odpisy krav bez tržní produkce mléka

SYRŮČEK, Jan a KVAPILÍK, Jindřich. Odpisy krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 92-94. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15103.pdf
Abstrakt

Po nákladech na krmiva a mzdových nákladech jsou třetí největší nákladovou položkou v chovech krav bez tržní produkce mléka odpisy krav, které jsou stanoveny rozdílem mezi cenou do stáda zařazené jalovice a příjmy z prodeje jatečných krav. Obměna stáda má přímý vliv na výši odpisů, které se zvětšují při jejím větším rozsahu. Při obměně stáda 15 %, ceně 30 tis. Kč za jalovici, ceně 57 Kč za kg JUT krav a hmotnosti vyřazených krav 290 kg jsou roční odpisy 2021 Kč na krávu. Alternativní možností je zvlášt vykazování příjmů za vyřazené krávy ve výnosech a v nákladech doplnění stáda jalovicemi.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu