Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic

VACEK, Mojmír, STÁDNÍK, L. a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 2008, roč. 68(5), s. 98-101. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8244.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo dílčím způsobem vyhodnotit vztah mezi výskytem některých onemocnění a užitkovostí a reprodukcí krav. Soubor dat od I 432 holštýnských krav byl analyzován pomocí modelů s lineární regresí. Výskyt mléčné horečky a ovariálních cyst měl průkazný vliv na všechny hodnocené znaky mléčné užitkovosti Metritidy ovlivnily jen užitkovost za celou 305denní laktaci. Bylo potvrzeno, že poruchy zdravotního stavu během okolo porodního období, jako je zadržené lůžko a metritidy, měly významný vliv na všechny hodnocené reprodukční ukazatele, tj. délku intervalu (I), servis periodu (SP) a inseminační index (IND). Výskyt ovariálních cyst souvisel se zvýšením všech reprodukčních ukazatelů. Mastitidy a onemocnění končetin zaznamenané během laktace ovlivnily délku SP a IND. Mléčná horečka souvisela jen s dalším intervalem.

OdděleníChov skotu