Onemocnění skotu mastitidou ve vztahu k exteriéru

VAŘEKA, Jan, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Onemocnění skotu mastitidou ve vztahu k exteriéru. Náš chov, 2022, roč. 82(3), s. 14-17. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22022.pdf
Abstrakt

Mastitida je významné onemocnění v chovu skotu. Mastitidy se dělí na klinické a subklinické. Typickými příznaky klinické mastitidy je otok, zarudnutí a bolestivost mléčné žlázy, přítomnost vloček v mléce nebo mléku nepodobný sekret. Vyhodnocen byl fenotypový vliv exteriéru vybraných exteriérových znaků vemene na výskyt klinické mastitidy a počet somatických buněk u holštýnského skotu. Klinická mastitida byla definována jako binární znak, přičemž 1 znamenala výskyt onemocnění a 0 bez výskytu klinické mastitidy během laktace. Výskyt klinické mastitidy byl sledován v sedmi obdobích laktace rozdělených po 50 dnech a za celou laktaci. Počet somatických buněk byl převeden na skóre somatických buněk v zájmu normálního rozložení dat. Skóre somatických buněk bylo sledováno v 10 obdobích po 30 dnech a v průměru za celou laktaci (logaritmický přepočet aritmetického průměru počtu somatických buněk). Počet krav, který vstupoval do výpočtů byl 17 622. Veškeré záznamy se vztahovaly k prvním laktacím. Korelace naměřených údajů mezi sledovanými znaky se pohybovaly od -0,13 do 0,69. Tyto korelace byly označovány jako fenotypové. Vztahy byly hodnoceny lineárním a logistickým animal modelem. Byla navržena vhodná selekční kritéria výběru prvotelek. Jednalo se o pevně upnuté přední čtvrtě, přední a zadní struky umístěné ve středu čtvrtí, nebo blíže k mediální brázdě vemene, střední délka struků, vemena se spodní linií 15 – 21 cm nad úrovní hlezen, vysoko upnutá vemena, hluboký závěsný vaz, šířka vemen 10 – 12 cm a skóre tělesné kondice 2,5 – 4. Optimální bodové hodnocení exteriéru z hlediska nízkého výskytu klinické mastitidy se většinou shodovalo s optimálním bodových hodnocením z hlediska nízkého skóre somatických buněk.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat