Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability

KRPÁLKOVÁ, L., CABRERA, V.E., KVAPILÍK, J., BURDYCH, J., ŠTÍPKOVÁ, M., CRUMP, P., STÁDNÍK, L. & VACEK, M. Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability. Saarbrücken, Deutschland: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, s. ISBN 978-3-659-58200-4
Kateg. publikaceMonografie, brožury, knihy, kapitoly v knize
Interní odkazhttp://_data/publikace/14145.pdf