Optimalizace selekčních programů u masného skotu - stochastická simulace populace

VESELÁ, Zdeňka, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a ŠTOLC, Ladislav., 2008 Optimalizace selekčních programů u masného skotu - stochastická simulace populace. In XVIII. Letná škola biometriky. Nitra: Slovenská akadémia podohospodárskych vied, s. 233-240. ISSN 978-80-89162-31-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz8247.pdf
Abstrakt

Pomocí stochastické simulace byla vytvořena populace masného skotu. Dosazené genetické populační parametry byly získány z předchozích výpočtů plemenné hodnoty. Při stochastické simulaci byla využita genetická korelační matice. Pro následné výpočty bylo nutno převést korelační matici na matici pozitivně definitní. Byl využit iterativní postup váženého přizpůsobení matice -bending-. Velikost simulované populace byla 3240 zvířat. Bylo simulováno 60 chovů.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat