Optimální výživa - předpoklad produkce, reprodukce a zdraví dojnic.

ILLEK, Josef a KUDRNA, Václav. Optimální výživa - předpoklad produkce, reprodukce a zdraví dojnic.. Krmivářství, 2006, roč. 10(4), s. 26-28. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6129.pdf
Abstrakt

Optimální výživa dojnic znamená zabezpečení správných podmínek pro bachorovou fermentaci. V průběhu mezidobí jsou požadavky na výživu velmi rozdílné, proto je třeba věnovat maximální pozornost složení krmných dávek v jednotlivých obdobích (stání na sucho, poporodní období) a dbát na optimální kondici krav (české strakaté 3,5-4, holštýnské 3,5-3,7 BCS).

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat