Orientační průkaz residuí inhibičních látek ve vybraných surovinách a potravinách živočišného původu

PAŽOUT, Vladimír, TREML, František, ILLEK, Josef, MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2016 Orientační průkaz residuí inhibičních látek ve vybraných surovinách a potravinách živočišného původu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 40-42. ISSN 978-80-7403-155-7
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16170.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na průkaz přítomnosti reziduí inhibičních látek ve vybraných surovinách a potravinách živočišného původu pomoci jednoduché screeningová metody. Ve vzorcích vybraných surovin a potravin živočišného původu (maso, mléko, vejce) byla jednoduchou metodou difuzního testu na Petriho misce s agarovou půdou, upravenou pro jednotlivý druh zkoumaných vzorků a vyhodnocením inhibice růstu testačnich mikroorganismů (Bacillus subtilis, Kocuria rhizophila, Geobacillus stearothermophilus, Escherichia coli), prokázána rezidua inhibičních látek. Statistická analýza byla provedena pomocí neparametrických testů v softwaru Statistka. Po ověření citlivosti čtyř bakteriálních kmenů (Bacillus subtilis BGA CCM 4062, Kocuria rhizophila CCM 552 Goebacillus stearothermophilus var. calidolactis C 935 CCM 5965 a Escherichia coli CCM 7372) na sedm antibiotik na komerčních testačnich discích (gentamicin, chloramfenikol, oxacilinu, lincospectin, amoxicilin, erythromicin a ciproflexacilin) byly zkoumány vybrané vzorky masa, mléka a vajec na přítomnost inhibičních látek

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat