Ověření předpovědi genomické plemenné hodnoty skotu jednokrokovou metodou

PŘIBYL, Josef, BOLEČKOVÁ, Jana, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš, ZAVADILOVÁ, Ludmila a další. Ověření předpovědi genomické plemenné hodnoty skotu jednokrokovou metodou. Náš chov, 2011, roč. 71(10), s. 32-34. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11099.pdf
Abstrakt

Plemenná hodnota mléčné užitkovosti holštýnského skotu na prvé laktaci byla stanovena běžným animal modelem nebo jednokrokovou metodou genomická plemenná hodnota. Celkem bylo ogenotypováno 838 býků. Byly vyhodnoceny dva překrývající se soubory užitkovostí. Roky otelení 1991 až 2004 a 1996 až 2009, každý přibližně s počtem 750 tis laktací a 1,4 mil. jedinců v rodokmenu. Ve starším souboru bylo zahrnuto 526 ogenotypovaných býků, z toho 210 se známou užitkovostí dcer. V novějším souboru byli zahrnuti všichni ogenotypovaní jedinci. Z mladých býků v souboru do roku 2004, mělo v novějším souboru 279 více než 50 dcer s užitkovostí. Genomická příbuznost měla korelaci k rodokmenové příbuznosti 0,74. Skupina ogenotypovaných jedinců převyšovala v plemenné hodnotě průměr celého souboru o přibližně 3 směrodatné odchylky.

ProjektGenomická selekce dojeného skotu
OdděleníBiometrická jednotka, Chov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat