Ověření vlivu vybraných kvasničných kultur ve výživě vysokoužitkových dojnic

POLÁKOVÁ, Karolína, KUDRNA, Václav, KODEŠ, A. a HUČKO, B., 2006 Ověření vlivu vybraných kvasničných kultur ve výživě vysokoužitkových dojnic. In Výživa zvierat 2006. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. 91-94. ISSN 80-8077-035-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz6277.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo zjistit vliv dvou rozdílných kvasinkových kmenů (Saccharomyces cerevisiae ? Sc 47 a Sc 1020) zamíchaných do jadrné směsi na příjem sušiny, mléčnou užitkovost a složení mléka. Dojnice byly rozděleny do dvou pokusných (Sc 47 ? B, Sc 1020? L) a jedné kontrolní skupiny (K). U K byl zjištěn nejvyšší příjem sušiny. Doplněk kvasničných kultur u skupin B i L se projevil statisticky průkazným zvýšením mléčné užitkovosti a zvýšením celulolytické aktivity v bachorové tekutině. Současně však došlo k poklesu koncentrace mléčného tuku a u skupiny B i ke snížení obsahu mléčné bílkoviny.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat