Ověření využití krmné směsi s obsahem žaludů pro výkrm prasat v provozních podmínkách

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ověření využití krmné směsi s obsahem žaludů pro výkrm prasat v provozních podmínkách. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva.. . Poloprovoz POLOP/VÚŽV/01/2020. 2020-12-18.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz20207.pdf
Abstrakt

Cílem poloprovozního pokusu bylo ověřit vliv krmné směsi pro výkrm prasat v provozních podmínkách. V rámci ověření byly sestaveny dvě krmné směsi s obsahem 5 % a 10 % sušených žaludů. Výkrm byl rozdělen na 2 etapy, v každé byla ověřena jedna z uvedených směsí a porovnána s výsledky kontrolní skupiny. V obou experimentech byl sledován zdravotní stav zvířat, monitorována ochota přijímat pokusnou krmnou směs a zaznamenávána spotřeba krmiva. Oba experimenty byly ukončeny porážkou prasat, po které následovalo zařazení jatečných těl do tříd systému SEUROP metodou ZP a odběr vzorků svaloviny a hřbetního tuku pro laboratorní analýzy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat