Ověření využití systému výkrmu prasat směsí s přídavkem sušeného chmele v provozních podmínkách

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ověření využití systému výkrmu prasat směsí s přídavkem sušeného chmele v provozních podmínkách. Autoři: BĚLKOVÁ, Jaroslava, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena a TRUNĚČKOVÁ, Jana.. Česká republika. Poloprovoz POLOP/VUŽV/01/2022. 2022-09-20.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22238.pdf
Abstrakt

V provozních podmínkách byla ověřena využitelnost směsi s přídavkem sušeného chmele pro výkrm prasat především v alternativních chovech s požadavkem na vyšší přidanou hodnotu produkovaných jatečných zvířat. Použití směsi s přídavkem sušeného chmele na úrovni 0,8 % neovlivnilo statisticky významně přírůstky hmotnosti v poslední fázi výkrmu prasat plemene přeštické černostrakaté. Vzhledem k nižší spotřebě krmiva se mírně zlepšila konverze živin oproti kontrolní skupině. Organoleptickým hodnocením jatečně upraveného těla prasat na jatkách bylo zjištěno snížení pachu u prasat vykrmovaných směsí s přídavkem chmele. Zkrmování testované směsi umožňuje produkci masa s vysokou nutriční hodnotou, především pokud jde o zastoupení mastných kyselin.

ProjektVýkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat