Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží mořskou řasou v praxi

KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HNISOVÁ, J., LÁD, F. a HOMOLKA, Petr. Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží mořskou řasou v praxi. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 12-15. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11135.pdf
Abstrakt

V první a ve druhé seči byly vytvořeny čtyři pokusné kádě jetelových siláží. První seč (druhá seč): první káď – kontrolní (neošetřená) siláž K (K2); druhá káď – siláž s přídavkem Ascophyllum nodosum An (An2); třetí káď – siláž s přídavkem komerčního přípravku B (B2); čtvrtá káď – siláž s kombinací Asc. nod. a komerčního přípravku An+B (An+B2). V první seči byly u hodnot NH3 zaznamenány statisticky vysoce významné rozdíly (P < 0,01) u siláží An proti skupinám B a An+B. V obou sečích byly statisticky významné rozdíly (P < 0,05) mezi skupinou An proti skupinám B, An+B a K2. Vyšší hodnoty vykazovala vždy skupina siláží An. Nejlepších výsledků bylo v 1. seči dosaženo v silážích s označením An+B. Ve druhé seči byly nejlepší výsledky ve skupině K2.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat