Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží přípravkem Biopolym

KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HAISOVÁ, J., HOMOLKA, Petr a LÁD, F., 2011 Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží přípravkem Biopolym. In Jak dál ve výuce Výživa a krmení zvířat. Praha: ČZU, s. 131-137. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11007.pdf
Abstrakt

Bylo vytvořeno sedm skupin vzorků jetelových siláží po 4 vzorcích. Kontrolní (K), neošetřená žádným konzervačním přípravkem. Do druhé skupiny byly zařazeny siláže ošetřené přípravkem BIOSTABIL (BIOS). Doporučené dávkování bylo 0,02 l BIOPOLYMu + 2 l vody . m-3 (1 : 100). Do třetí skupiny byly zařazeny siláže ošetřené kombinací přípravků BIOSTABIL a BIOPOLYM 1 : 100 (BIOS + B). Čtvrtá skupina vzorků obsahovala siláže ošetřené BIOPOLYMem 1 : 50 (B 50), pátá skupina 1 : 100 (B 100), šestá skupina BIOPOLYM 1 : 200 (B 200) a sedmá skupina BIOPOLYM 1 : 500 (B 500).Na základě vyhodnocení výsledků je možné konstatovat, že skupina K a B 100 kladně ovlivňuje kvalitu siláží. Statisticky velmi významných hodnot (P < 0,01) bylo dosaženo u pH ve skupině B 100 v porovnání s BIOS a BIOS + B. Nejvyšší hodnoty kyseliny mléčné vykazovaly skupiny K a B 100 (obě v průměru 34,73 g . kg-1).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat