Ovlivnění mléčnosti kojících prasnic výživou

BOJČUKOVÁ, Jaroslava. Ovlivnění mléčnosti kojících prasnic výživou. Náš chov, 2006, roč. 66(1), s. P30-P32. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6011.pdf
Abstrakt

Práce se zabývá výživou kojících prasnic s důrazem na potřebu energie a aminokyselin a změny požadavků na výživu v průběhu laktace. Vzhledem k měnícímu se genotypu zvířat i odlišným podmínkám chovu je třeba parametry výživy stále upravovat podle požadavků. Vysoká mléčnost prasnic je nezbytná pro úspěšný odchov selat a chyby ve výživě mohou až z 30% ovlivnit užitkovost stáda.

OdděleníChov prasat