Panel primerů pro detekci exprese markerů charakterizujících mesenchymální kmenové buňky koně

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Panel primerů pro detekci exprese markerů charakterizujících mesenchymální kmenové buňky koně. Autoři: NOVÁKOVÁ, Zora, VACKOVÁ, Irena, MOŠKO, Tibor a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26046 UI1. 2013-11-04.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13144.pdf
Abstrakt

Řešení se týká nového panelu primerů pro detekci exprese markerů charakterizující mezenchymální kmenové buňky koně. Mezenchymální kmenová buňka (MSC) je multipotentní buňka schopná obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně. Studium MSC je v současné době na vzestupu především díky jejich slibnému potenciálu v regenerativní medicíně jako zdrojového materiálu pro tkáňové náhrady a transplantace. Využití MSC musí předcházet jeho detailní charakterizace na buněčné i molekulární úrovni. K tomu slouží nový panel mRNA specifických primerů amplifikujících sekvence vybraných genů charakteristických pro MSC koně, a který obsahuje primery pro markery CD29, CD73, CD90, CD105, CD106, CD146, CD166 a TFPI-2. Použití nově navrženého panelu specifických primerů zpřesní výsledky analýz a umožní jejich správnou interpretaci, což je velmi důležité pro další experimentální práci s MSC.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat