Parametr intestinální stravitelnosti v hodnocení krmiv

HOMOLKA, Petr. Parametr intestinální stravitelnosti v hodnocení krmiv. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 116-119. ISBN 978-80-260-2514-6.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran592
Interní odkaz13118.pdf
Abstrakt

Na základě poznatků získaných v oblasti fyziologie výživy přežvýkavců došlo v druhé polovině dvacátého století v evropských státech k formulaci a přijetí nových systémů hodnocení dusíkatých látek (NL) krmiv pro přežvýkavce. V těchto systémech se posuzuje především příjem aminokyselin vyjádřený jako suma aminokyselin, dusíkatých látek, metabolizovatelného proteinu atd. Tyto systémy přitom posuzují úroveň krytí požadavků organismu na přívod aminokyselin podle množství proteinu skutečně vstupujícího do tenkého střeva.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat