Pastva ovcí a koz v chráněných územích

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pastva ovcí a koz v chráněných územích. Autoři: ŽÁKOVÁ, Irena a BÍLEK, Miloslav.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-001-7. 2007-12-13.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz7254.pdf
Abstrakt

Metodika uvádí specifické poznatky a zkušenosti s aplikací pastvy ovcí a koz při péči o porosty zvláště chráněných území, případně jiných území s ekologicky omezeným využitím. Jsou poprvé zveřejněny specifické pracovní postupy a úprava zařízení při pastvě v extrémních přírodních podmínkách chráněných území.

Ke stažení 7254
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat