Pastva zvířat a užité pastevní technologie

GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Pastva zvířat a užité pastevní technologie. Náš chov, 2022, roč. 82(3), s. 33-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22025.pdf
Abstrakt

Nejstarším způsobem obhospodařování travních porostů je pastva. Pastva je velice důležitá pro naši krajinu a pro její formování již od počátku vzniku zemědělství. V současnosti se vlivem popularizace ekologického zemědělství dostává pastva opět do popředí zájmů celé řady chovatelů a zemědělských podniků a tento trend začíná být patrný při pohledu na krajinu a její biodiverzitu, ale i nabídku pastevních produktů od celé řady výrobců.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat