Pedigree analysis in four Slovak endangered horse breeds

PJONTEK, Jozef, KADLEČÍK, O., KASARDA, R. a HORNÝ, M. Pedigree analysis in four Slovak endangered horse breeds. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 54-64. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz12010.pdf
Abstrakt

The aim of this study was to perform an analysis of genetic diversity in four endangered horse populations bred in Slovakia, describing parameters on the probability of identity by descent and gene origin. The analysed populations consisted of (reference populations in brackets) 656 (158) Hucul horses, 2052 (162) Lipizzan horses, 1951 (171) Shagya Arabian horses, and 220 (42) Slovak Sport Ponies. The equivalent complete generations ranged from 4.93 for the Slovak Sport Pony to 10.25 for the Lipizzan horses. The average value of inbreeding ranged from 2.67% for the Slovak Sport Pony to 6.26% for the Hucul. The mean average relationship coefficients varied from 3.08% for the Shagya Arabian to 9.34% for the Hucul. Individual increases in inbreeding ranged from 0.43% for the Lipizzan to 1.06% for the Hucul, while the realized effective sizes were from 117.14 to 47.67 animals. The evaluated populations were derived from 80 to 499 founders. The effective number of founders ranged from 26 to 160, while the effective number of ancestors from 7 to 32.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat