Penetrace mikroorganismů do vejce I

CHARVÁTOVÁ, V., TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Penetrace mikroorganismů do vejce I. Veterinářství, 2010, roč. 60(4), s. 211-212. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10070.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo zhodnotit vliv délky skladování vajec, systému ustájení a fáze snáškového cyklu nosnic na penetraci mikroorganismů. Po delší době skladování byla vejce penetrována především bakteriemi E. coli a CPM, více proniklých mikroorganismů bylo zaznamenáno u vajec snesených na konci snáškového cyklu. Vejce snesená v klecích měla více kontaminovaný bílek než podskořápečnou blánu, u vajec snesených na podestýlce byla více kontaminovaná podskořápečná blána.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce