Penetrace mikroorganismů do vejce II

ENGLMAIEROVÁ, Michaela, TŮMOVÁ, Eva a CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II. Veterinářství, 2010, roč. 60(4), s. 213-215. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10071.pdf
Abstrakt

Vliv fáze snášky, systému ustájení a kvality skořápky na mikrobiální kontaminaci vaječného obsahu byl sledován u nosnic ISA Brown ustájených v konvenční kleci a na podestýlce. Nejkvalitnější skořápku měla vejce slepic ustájených v konvenční kleci a krmených směsí s 3,5 % vápníku. Vejce z konvenční klece byla méně penetrována mikroorganismy oproti podestýlce. Nižší mikrobiální kontaminace byla zjištěna u vajec nosnic v první fázi snáškového cyklu. Dříve, tedy po dvou dnech skladování, začala pronikat přes podskořápečné blány do vaječného obsahu Escherichia coli. Zatímco penetrace enterokoků do vajec byla zaznamenána po sedmi dnech. Vejce s nejkvalitnější skořápkou z druhé fáze snášky nebyla kontaminována Escherichia coli a enterokoky a také podíl vajec penetrovaných celkovým počtem mikroorganismů ve druhém a sedmém dni skladování byl nejnižší.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce