Perspektivy v oblasti stájí pro chov prasat z trochu jiného pohledu.

ROZKOT, Miroslav. Perspektivy v oblasti stájí pro chov prasat z trochu jiného pohledu.. Náš chov, 2021, roč. 81(5), s. 76-78. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21035.pdf
Abstrakt

Dnešní společnost a výstavba měst a venkova se rychle rozvíjejí a chov prasat je dlouhodobým skoro průmyslovým odvětvím, takže design farmy by měl odpovídat i budoucímu rozvoji lidských sídel. Aby se zabránilo prachu, pachu a hluku, měla by být farma umístěna po obytné oblasti po větru, ve vzdálenosti 300–500 m od obytné oblasti, a ne méně než 100–200 m od dopravních liniových staveb. Farma by měla také mít dostatek prostoru pro další expanzi.

ProjektVýkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
OdděleníChov prasat