Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací

LOUČKA, Radko., 2022 Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací. In Audiovizuální tvorba, Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací | ČTPZ (ctpz.cz). Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22082.pdf
Abstrakt

Kvalitní siláže z trvalých travních porostů i jednoletých pícnin tvoří základ krmných dávek skotu v průběhu celého roku. Je známo, že kvalita konzervovaných objemných krmiv rozhoduje ve velké míře o ziskovosti výroby mléka. Konzervace píce silážováním jako technologie směřuje
k úpravě a prodloužení doby skladování krmiva, aniž by došlo ke spontánním a nežádoucím mechanickým, biochemickým a mikrobiálním změnám.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat