Perspektivy zlepšování kvality siláží

LOUČKA, Radko. Perspektivy zlepšování kvality siláží. Zemědělec, 2022, roč. 30(15), s. 11, 12, 16. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22051.pdf
Abstrakt

Kvalitní siláže z trvalých travních porostů i jednoletých pícnin tvoří základ krmných dávek skotu v průběhu celého roku. Je známo, že kvalita konzervovaných objemných krmiv rozhoduje ve velké míře o ziskovosti výroby mléka. Konzervace píce silážováním jako technologie směřuje k úpravě a prodloužení doby skladování krmiva, aniž by došlo ke spontánním a nežádoucím mechanickým, biochemickým a mikrobiálním změnám.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat