Pig carcass presentation with flare fat in Czech Republic

PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VÍTEK, Martin a VALIŠ, Libor. Pig carcass presentation with flare fat in Czech Republic. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 13-16. ISSN 1802-7547.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10232.pdf
Abstrakt

There was calculated a prediction formula for the reference weight (y) (EC) of the pig carcasses using the the weight of the carcass with the flare fat (x) as the main regressor. The formula is: y=1,65651 + 0,96139 * x. The formula fulfills the statistical parameters of accuracy.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat