Pivovarské mláto skladované ve vaku bez konzervantů

LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona. Pivovarské mláto skladované ve vaku bez konzervantů. Krmivářství, 2017, roč. 21(1), s. 18-21. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17005.pdf
Abstrakt

Cílem výzkumu bylo ověřit, jak dlouho lze uchovávat ve vaku o kapacitě 25 tun pivovarské mláto, konzervované bez konzervačního přípravku. Mláto bylo v roce 2015 i v roce 2016 skladováno více než tři měsíce ve vaku. Po otevření vaku byla jeden týden zjišťována aerobní stabilita. Průběh fermentace a aerobní degradace byl průběžně sledován měřením teplot a chemických analýz, v roce 2016 i mikrobiálně. Výsledky z roku 2016 potvrdily ty z roku 2015. Pokud je pivovarské mláto ještě teplé nasypáno z korby nákladního automobilu přímo do vaku a anaerobně v něm uzavřeno, lze ho bez konzervačních přípravků uchovávat i tři měsíce. Po otevření vaku se počet kvasinek a plísní významně zvýšil za sedm dnů. Kvalitu skladovaného mláta více negativně ovlivnil přístup vzduchu než délka skladování. Aerobní stabilitu ovlivňuje sušina mláta, čím je jeho sušina nižší, tím horší je stabilita.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat