Plemenné hodnoty pro souhrnné znaky nemocí paznehtů a pro kulhání

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana., 2020 Plemenné hodnoty pro souhrnné znaky nemocí paznehtů a pro kulhání. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 72-78. ISSN 978-80-7403-236-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20122.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo na základě vyhodnocení vztahů mezi odhady plemenných hodnot stanovených na základě nemocí paznehtů a kulhání posoudit vhodnost vzájemné kombinace onemocnění paznehtů a kulhání do jednoho znaku, využitelného pro šlechtění na odolnost vůči nemocem paznehtů. Nemoci a poruchy paznehtů byly sledovány u holštýnských dojnice (29 291 krav a 42 247 laktací) otelených v letech 2017-2020. Vyhodnocené znaky byly onemocnění paznehtů, kulhání, kombinace nemocí paznehtů a kulhání. Pro vlastní vyhodnocení byl použit lineární animal model s opakovatelností. Znaky byly definovány jako binární: výskyt ano/ne za laktaci. Byly odhadnuty genetické parametry a plemenné hodnoty. Genetické korelace byly aproximovány korelacemi mezi plemennými hodnotami. Koeficienty dědivosti pro kulhání byly 0,03, pro nemoci paznehtů 0,05 a pro jejich kombinaci 0,04. Relativní plemenné hodnoty se pohybovaly v rozmezí 31,57 až 136,93 %; jejich spolehlivosti dosahovaly až 0,95 pro kombinaci nemocí paznehtů byla průměrná spolehlivost 0,17. Korelace mezi plemennými hodnotami pro nemoci paznehtů a kulhání byla 48 % a to pro býky se spolehlivostí plemenných hodnot nad 0,5. Pro všechny jedince byla tato korelace 27 %. Na základě hodnoty této korelace, která je pouze střední, nedoporučujeme kombinovat kulhání s nemocemi paznehtů do jednoho znaku pro odhad plemenné hodnoty.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat