Plemenní kanci zajišťují genetický pokrok

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Plemenní kanci zajišťují genetický pokrok. Rolnické noviny, 2020, roč. 2020(35), s. 17. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20113.pdf
Abstrakt

Publikace se zabývá významem a úlohou plemenných kanců v chovu prasat, jejich vlivem na užitkovost potomstva. Dále je v článku popsán systém ošetřování, výživy a ustájení plemenných kanců a požadavky z hlediska welfare.

OdděleníChov prasat