Plemenní kanci zasluhují pozornost

WEISBAUEROVÁ, Eva a FRYDRYCHOVÁ, Soňa. Plemenní kanci zasluhují pozornost. Náš chov, 2022, roč. 82(10), s. 32-34. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22146.pdf
Abstrakt

V moderních šlechtitelských programech se využívají kanci ustájení na inseminačních stanicích, kde je zaručena vysoká kvalita a úroveň celkového managementu, zdraví a biosekurity. Kancům v přirozené plemenitbě není věnována taková pozornost, co se zdravotního stavu týká. Je důležité si uvědomit, že kanec je nejen zdrojem genetického pokroku, ale je i jedním z faktorů, které ovlivňují reprodukční užitkovost chovu. Výběru vhodných kanců, zvláště pro využití na inseminačních stanicích, je potřeba věnovat velkou pozornost. Intenzita využití kanců na inseminačních stanicích je mnohem vyšší než kanců v přirozené plemenitbě. Správné ošetřování, výživa a ustájení plemenných kanců působí na plodnost celého stáda prasnic.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat