Plodná linie merinolandschaf

MILERSKI, M.ichal CZERNEKOVÁ, Vladimíra a KOTT, Tomáš. Plodná linie merinolandschaf. Náš chov, 2011, roč. 71(10), s. 35-37. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11100.pdf
Abstrakt

Plodná linie ovcí merinolandschaf (PLiM) je tvořena na základě využití nositelů genu velkého účinku na plodnost FecB (booroola gen). Výskyt tohoto genu v populaci ovcí plemene merinolandschaf byl potvrzen pomocí genotypování. V tomto článku jsou zpracovány nové informace o užitkovosti PLiM v porovnání se zbytkem populace ovcí merinolandschaf v ČR a nastíněny možnosti jejího praktického využití.

ProjektTvorba plodné linie ovcí plemene merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat