Plodnost a ekonomické ukazatele chovu masných krav

KVAPILÍK, Jindřich. Plodnost a ekonomické ukazatele chovu masných krav. Farmář, 2018, roč. 14(1), s. 38-40. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18166.pdf
Abstrakt

Tržní aktivity chovatelů masných krav jsou zaměřeny na produkci a prodej telat, z čehož je zřejmý vliv plodnosti krav na ekonomické výsledky podnikání. Z 12 zahraničních údajů vyplývá, že na ročních tržbách se podílejí 84 % tržby za prodaná (odchovaná) telata a 16 % tržby za jatečná zvířata. Požadavek narození jednoho telete od krávy za rok souvisí s optimální servis periodou a mezidobím, úspěšným zabřezávání a porody telat, nízkými ztrátami, přírodními podmínkami aj. Při natalitě 100 telat a ztrátách 2,5 % lze odchovat 98 telat a jejich prodejem získat 14 885 Kč, při natalitě 80 telat a ztrátách 15 % pak 68 telat a 9 845 Kč na krávu a rok. Často hodnotícím ukazatelem je mezidobí. Při jeho prodloužení nad 365 dnů lze ztrátu z prodloužení odhadnout na 710 až 790 Kč na pohlavní cyklus a na 34 až 38 Kč na den delšího mezidobí. Z řady faktorů, které plodnost a všechny další ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka ovlivňují, zůstává přes výrazný pokrok mechanizace a automatizace, výpočetní techniky, informačních technologií a dalších směrů hlavním faktorem člověk, resp. jeho spolehlivost, pracovitost, odpovědnost a pozitivní vztah ke zvířatům.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu