Pluripotent stem cells from maturing oocytes.

LANGEROVÁ, Alena, FULKOVÁ, Helena a FULKA, Josef, Jr. Pluripotent stem cells from maturing oocytes.. Cellular Reprogramming , 2013, 15, 389-393. ISSN 2152-4971.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz13111.pdf
Abstrakt

Embryonic stem cells are mostly derived from mature oocytes that are either fertilized or activated parthenogenetically and then reach the blastocyst stage. Here we describe the derivation of pluripotent stem cells that are obtained from oocytes that were not fully mature.

ProjektÚloha a funkce jadérka v oogenezi a časném embryonálním vývoji, Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí?
OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie