Počet somatických buněk a další ukazatele jakosti mléka

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Počet somatických buněk a další ukazatele jakosti mléka. Mlékařské listy, 2013, roč. 24(137), s. 10-15. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13076.pdf
Abstrakt

V žádném z téměř 700 vzorků měsíčních bazénových vzorků mléka analyzovaných v německých a českých laboratořích nepřekročil PSB a CPM stanovený limit, nízký byl výskyt RIL a uspokojivý obsah bílkovin a tuku. Z regresních koeficientů lze odhadnout, že snížení PSB o 100 tis. v 1 ml bazénového mléka mělo za následek signifikantní pokles CPM o cca 15 tis. a podílu vzorků s RIL o 0,14 %, zvýšení obsahu bílkovin a tuku o 0,09 a 0,21 %, nárůst podílu vzorků ve třídě S o 26 % a pokles podílu vzorků ve třídě II o 0,6 %. Modelově vypočítané tržby byly při PSB 100 tis. v 1 ml o cca 0,79 Kč za kg mléka, 15,80 Kč na krávu a den a 575 tis. Kč za modelový podnik a rok (100 krav, dodávka 20 kg mléka na krávu a den a 730 tis. kg za rok) vyšší než při PSB 350 tis. v 1 ml mléka. Zjištěné výsledky potvrdily, že snižování PSB v mléce má za následek průkazné zvyšování jeho jakosti a nákupní ceny.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid
OdděleníChov skotu