Počet somatických buněk v mléce, produkce mléka a utváření vemene dojnic

ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Počet somatických buněk v mléce, produkce mléka a utváření vemene dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69(12), s. 29-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9171.pdf
Abstrakt

U 22 613 prvotelek holštýnského skotu z 117 stád se vyhodnotil vztah počtu somatických buněk v mléce, produkce mléka, tuku a bílkovin v kg pro kontrolní dny laktace k šesti vybraným znakům lineárního popisu: přední upnutí vemene, hloubka vemene, závěsný vaz, výška zadního upnutí vemene, rozmístění předních struků a délka struků. Počet somatických buněk byl vyjádřen jako skóre (SCS) a mléčná produkce byla korigovaná na jednotný obsah tuku a bílkovin (FCPM). Prvotelky byly přiřazeny do tří tříd podle počtu bodů pro znaky lineárního popisu (nízké, střední a vysoké hodnocení). Byla vyhodnocena mléčná užitkovost a skóre somatických buněk v těchto třídách. Krávy s hlubokým vemenem, slabým závěsným vazem a nízkou výškou zadního upnutí vemene vykazují nejvyšší SCS. Nízké SCS bylo spojeno s průměrnou vzdáleností mezi předními struky a se struky delšími. Prvotelky s málo hlubokým vemenem, případně nízko upnutým vemenem vykazovaly nízkou mléčnou užitkovost, na rozdíl od prvotelek s vemenem upnutím vysoko.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat