Podmínkou úspěchu je zvládnutá výživa

LOUČKA, Radko. Podmínkou úspěchu je zvládnutá výživa. Zemědělec, 2013, roč. 2013(32), s. 12-14. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13156.pdf
Abstrakt

Nejen dobře sestavená krmná dávka, ale hlavně kvalita konzervované píce je často rozhodujícím faktorem pro dosažení požadované užitkovosti dojnic s vysokým genetickým potenciálem pro dojivost. Příjem živin v dostatečném množství (doplněný o další látky nezbytné k životu a produkci), ve vyváženém poměru, dlouhodobě stabilní, v požadované výborné kvalitě a odpovídající potřebám dojnic pro danou užitkovost i stav reprodukce, jsou základními a rozhodujícími předpoklady dobrého zdraví a pohody zvířat. Spolu s vhodným krmným režimem a vhodným prostředím pro chov se musí splnění těchto předpokladů příznivě projevit ve využití genetického potenciálu zvířat pro produkci mléka. Prezentovaný příspěvek by měl dát návod, jak zvýšit produkční účinnost silážovaných krmiv. Klíčem k úspěchu je znalost fermentačního procesu a managementu toho, jak kvalitní fermentační proces zajistit.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat