Podmínky dosažení zisku v produkci hovězího masa

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan., 2019 Podmínky dosažení zisku v produkci hovězího masa. In Farmářský den - výzkum praxi. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 7-14. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19206.pdf
Abstrakt

Na celosvětové produkce masa (334 mil. tun v roce 2017) se nejvíce podílelo maso vepřové (36 %) a maso drůbeží (33 %). Maso hovězí bylo s produkcí 66 mil. tun a podílem 20 % třetím hlavním druhem. ČR je v produkci hovězího masa v současné době soběstačná, avšak pro zajištění i budoucí soběstačnosti je nezbytná ekonomická výhodnost produkce hovězího masa. A protože velký podíl produkce hovězího v ČR pochází od býků, je nezbytnou podmínkou udržení produkce hovězího masa dosahování přiměřené úrovně rentability ve výkrmu býků. Údaje pro výpočty vychází z dat získaných od podniků zabývající se výkrmem býků v ČR. Náklady v roce 2018 na dobu výkrmu, tj. od zařazení býčka do porážky a zohlednění ceny zástavu byly 40 tis. Kč na býka a při prodejní ceně za poraženého býka 34 tis. Kč byla v průměru v odvětví ztráta. Mezi základní podmínky pro příznivou ekonomiku výkrmu býků patří vysoké denní přírůstky hmotnosti, optimální porážková hmotnost, dobrý zdravotní stav a nízké úhyny aj. I přesto, že větší část hovězího masa v ČR pochází od skotu plemen s mléčnou a kombinovanou užitkovostí, tak významnou část domácí produkce zajišťují masná plemena skotu. U sledovaných podniků s chovem krav bez tržní produkce mléka byla v roce 2018 při nákladech 34 tis. Kč na krávu a rok dosažena v průměru kladná rentabilita 3,9 % včetně započítání dotací. Mezi hlavní podmínky pro dosažení zisku patří především vysoký počet odchovaných telat a jejich vysoká prodejní cena.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu