Podpora aplikace nových metod precizního zemědělství v oblasti produkce krmiv a krmení skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Podpora aplikace nových metod precizního zemědělství v oblasti produkce krmiv a krmení skotu. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, GAISLEROVÁ, Marie, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, KOUKOLOVÁ, Veronika, HOMOLKA, Petr, JAMBOR, Václav, MALÁ, Soňa, SYNKOVÁ, Hana, NEDĚLNÍK, Jan a LANG, Jaroslav.. Praha Uhříněves. Certifikovaná metodika 978-80-7403-274-5. 2022-09-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22157.pdf
Abstrakt

V první části metodiky jsou popsány výhody a nevýhody nových technologií přesného chovu hospodářských zvířat (PLF, Precision Livestock Farming). Následuje popis současného stavu řešené problematiky. V experimentální části metodiky jsou na příkladech představeny vybrané výsledky zkoumaných metod PLF v našich projektech: (1) zpracování obrazu z multispektrální kamery, (2) vyhodnocování teploty z teplotních senzorů, (3) měření pH v bachoru pomocí bolusů, (4) monitorování a vyhodnocování doby příjmu krmiva a doby přežvykování u dojnic. V zemědělském podniku, který by představené metody PLF plně uplatnil, by bylo možné snížit výrobní náklady na 100 dojnic o 4 775 400 Kč, případně zvýšit jejich užitkovost o 6 800 000 Kč za 10 let. Ovšem za předpokladu, že by se za tu dobu současné tržní a ekonomické podmínky nezměnily.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 22157
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat