Pohled na fermentační proces

TYROLOVÁ, Yvona Pohled na fermentační proces. Zemědělec, 2020, roč. 28(34), s. 11-12. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20218.pdf
Abstrakt

Kukuřice je dobře silážovatelnou plodinou, což ale platí pouze za ideálních podmínek (správná technologie, sušina a počasí). V článku jsou popsány různé vlivy, které působí na fermentační proces kukuřice.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat