Polymorphism AT BTN1A1, SCD and LPL and its Association on Milk Parameters in Czech White Shorthaired Goat Breed

SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SVITÁKOVÁ, Alena a MILERSKI, Michal. Polymorphism AT BTN1A1, SCD and LPL and its Association on Milk Parameters in Czech White Shorthaired Goat Breed. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2017, 21, 50-55. ISSN 1857- 8489.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz17213.pdf
Abstrakt

Increasing productivity, improving milk composition, and boosting milk yield are of great economic impor­tance for the dairy industry. Goat milk is appealing for its nutritional aspects, healthy properties, and func­tional food effects. Milk traits can be modified exten­sively by both environmental and genetic factors. The aim of this study was to investigate variation at the BTN1A1, SCD, and LPL loci and to investigate the ef­fects of genetic variants of BTN1A1 (exon 4), SCD (exon 3 and intron 3), and LPL (signal peptide and intron 1) genes on goat milk traits in White Shorthaired goats kept in the Czech Republic.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat