Poměr tuku a bílkovin v mléce krav, genetické vazby s nemocemi

KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a KUČERA, Josef. Poměr tuku a bílkovin v mléce krav, genetické vazby s nemocemi. Náš chov, 2020, roč. 80(2), s. 66-70. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20097.pdf
Abstrakt

Příspěvek hodnotí proměnlivost poměru obsahu mléčného tuku a bílkovin v první kontrole užitkovosti v laktaci (1.T/B), a jeho genetické vazby s výskytem vybraných nemocí u holštýnských dojnic. Koeficient dědivosti tohoto znaku dosáhl u dojnic na 1 -3. laktaci 10 %. U chovů používajících Deník nemocí a léčení byly informace o obsahu mléčného tuku a bílkovin z kontroly užitkovosti doplněny údaji o výskytu nemocí v prvních 100 dnech laktace. Sadou dvojznakových lineárních animal modelů jsme odhadli genetické korelace mezi 1.T/B a zadržením lůžka (-0,15 ± 0,15), metritidou (0,03 ± 0,08), endometritidou (0,04 ± 0,12), syndromem ovariálních cyst (0,10 ± 0,16), porodní parézou (-0,42 ± 0,61), klinickou primární ketózou (0,38 ± 0,25) a dislokací slezu (0,23 ± 0,20). Hodnoty genetických parametrů ukazují, že znak 1 .T/B může být, s hodnotou dědivosti vyšší než u nemocí a statisticky významnou střední genetickou korelací s výskytem ketózy a dislokace slezu, vhodným indikátorem a pomocným znakem při šlechtění na zvýšení odolnosti vůči těmto dvěma nemocem.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat