Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses

VOSTRÝ, Luboš, ČAPKOVÁ, Z., PŘIBYL, Josef, HOFMANOVÁ, B., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2011, 54, 1-9. ISSN 0003-9438.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11028.pdf
Abstrakt

In order to estimate effective population size, generation interval and the development of inbreeding coefficients (Fx) in three original breeds of cold-blooded horses kept in the Czech Republic: Silesian Noriker (SN), Noriker (N) and Czech-Moravian Belgian horse (CMB). This may lead to a reduction in genetic variability. Reduction in genetic variability could be either controlled in cooperation with corresponding populations of cold-blooded breeds in other European countries or controlled by number of sires used in population.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat