Population studies of Czech Hucul horses

VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, VOSTRÝ, Luboš, HOFMANNOVÁ, B., VESELÁ, Zdeňka, SCHMIDOVÁ, Jitka a MAJZLÍK, Ivan. Population studies of Czech Hucul horses. Poljoprivreda, 2015, 21, 41-43. ISSN 1330-7142.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz15131.pdf
Abstrakt

Population studies were carried out analysis Czech Hucul breed based on pedigree information of animals registered in the Studbook. Pedigree records collected from the year 1834 to 2013 comprised information on 9455 animals used in the analyses. The pedigree depth of the analysed individuals was up to 19 generations. The mean value of inbreeding coefficient was 5.35% (with maximum value 30%). The proportion of inbreed animals was high (98%). The average rate of inbreeding in the reference population was lower than 1%, and the respective estimates of effective population sizes were 54. The presented paper is indicating that genetic diversity in the Czech Hucul breeds is still relatively high and conservation programs should be continued.

ProjektVývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat