Porodní kotec pro prasnice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGE, S.R.O. ČESKÉ MEZIŘÍČÍ. Porodní kotec pro prasnice. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, MARTÍNEK, Ladislav, GOUMON, Sébastien, WACKERMANNOVÁ, Marie a DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32629 U1. 2019-03-05.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19091.pdf
Abstrakt

Nově navržená technologie je založena na unikátním řešení, které umožní kombinaci omezení pohybu prasnice klecí v prvních dnech po porodu a volného pohybu prasnice po celý zbytek laktace. Tím je možné sloučit výhody dosud používaného klecového ustájení s přednostmi volného kotcového ustájení.

ProjektUstájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku
OdděleníChov prasat, Etologie